Verantwoordelijkheden

Als wereldwijd bedrijf heeft Gunnebo een zekere verantwoordelijkheid tegenover zijn klanten en leveranciers, zijn medewerkers, de maatschappij, het milieu en zijn aandeelhouders.

Milieu

Om onze milieubelasting te beperken, heeft Gunnebo milieudoelstellingen geformuleerd m.b.t. de uitstoot van kooldioxide, elektriciteitsverbruik, afvalbeheer, gebruik van natuurlijke rijkdommen, aankoop van grondstoffen en productontwerp.

Verantwoordelijke werkgever

Gunnebo heeft bijna 6.000 medewerkers in verkoopfirma's en fabrieken over de hele wereld.

 Als wereldwijde werkgever hebben we de verantwoordelijkheid om:

  • de rechten van onze medewerkers te respecteren
  • een veilige en aangepaste werkomgeving aan te bieden
  • niet-discriminerende werkomstandigheden te creëren
  • de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden te stimuleren om de tevredenheid van de medewerkers te verzekeren 

Gedragscode

De gedragscode van Gunnebo legt de basisprincipes vast voor onze manier van werken. Alle medewerkers moeten de gedragscode opvolgen en de verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. Leveranciers, verdelers, consultants en andere bedrijfspartners worden door Gunnebo aangemoedigd om dit ook te doen.

Leveranciers

Gunnebo werkt samen met de meest concurrerende leveranciers op het vlak van kostprijs, service en kwaliteit.​


Lees meer

Milieu