Milieu

Gunnebo streeft er actief naar om zijn negatieve impact op het milieu te beperken. Hierna enkele voorbeelden van wat we doen om het milieu te helpen.

Intelligenter gebruik van transport en verpakking

De invoering van een nieuw logistiek systeem in de Gunnebo-fabriek in Doetinchem had het volgende resultaat:

  • een stijging van 12 % van de getransporteerde lasten, waardoor de voertuigen nu beter gevuld zijn
  • een daling van 75 % van het afval dankzij recycling en een beter gebruik van verpakkingsmateriaal
  • een groter percentage van de aankopen gebeurt lokaal om de uitstoot te beperken

Online-vergaderingen in plaats van reizen

Door nieuwe technologie in de groep te introduceren, kunnen werknemers vergaderingen organiseren en bijwonen vanaf hun eigen computer, zodat ze niet meer over grote afstanden moeten reizen en de impact van Gunnebo op het milieu sterk wordt verminderd. Momenteel worden bij Gunnebo maandelijks gemiddeld 1834 online-vergaderingen belegd.

Bovendien heeft IP-telefonie de telefoonkosten en de kosten voor het onderhoud van klassieke telefoonnetwerken verminderd.

Energiebesparende campagnes

Verschillende productie-eenheden en verkoopbedrijven hebben campagnes gevoerd om het gebruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen te beperken. Denken we maar aan het toegenomen gebruik van spaarlampen in vele delen van het bedrijf.

Hernieuwbare energie

De Gunnebo-fabrieken in Doetinchem en Trier draaien op 100 % hernieuwbare energie en gebruiken dus geen fossiele brandstoffen.

Verschillende Gunnebo-fabrieken werken volgens het principe van de lean production, een filosofie waarin alle elementen van het productieproces die geen meerwaarde bieden voor de eindklant, geïdentificeerd en geëlimineerd worden. Eenvoudiger gezegd, betekent dit minder resources gebruiken bij de fabricage.

Clean Shipping Network

Gunnebo is lid van het Clean Shipping Network, een vereniging van transportbedrijven die gebruik maken van de Clean Shipping Index bij de aankoop van zeetransport. 

De index is een milieurangschikking van schepen en transportbedrijven volgens hun prestaties op verschillende gebieden. Schepen en transportbedrijven worden beoordeeld op basis van de uitstoot van kooldioxide (CO2), stikstofoxide (NOx), zwaveloxide (SOx) en deeltjes (PM).  

De index omvat ook het gebruik van chemicaliën, hoe transportbedrijven omgaan met afval aan boord, en hoe ze de diverse afvalwaterstromen behandelen, zoals riool- en ballastwater.

Lagere uitstoot van bedrijfswagens

Om de CO2-uitstoot van de groep te beperken, gebruikt Gunnebo bedrijfswagens die het milieu minder belasten. 

De bedrijfswagens van Gunnebo stoten gemiddeld niet meer dan 140 g kooldioxide per kilometer uit, maar het is de bedoeling dit terug te brengen tot minder dan 130 g per kilometer. 

In sommige delen van het bedrijf is dit reeds de realiteit. In Frankrijk heeft Gunnebo geïnvesteerd in GPS-toestellen voor zijn voertuigen, zodat de kortst mogelijke route wordt gekozen, wat resulteert in een gemiddelde uitstoot van slechts 127 g CO2 per kilometer. In Portugal ligt dit nog lager, waar het gemiddelde 110 g per kilometer bedraagt.​